Archiwum kategorii: Informacja

Protest pracowników sądów

W związku z trwającym w dniach od 10 grudnia do 21 grudnia 2018 r. protestem pracowników sądów odwołano ponad połowę z rozpraw zaplanowanych w krakowskich sądach rejonowych na okres objęty protestem.
Bardzo utrudniony jest też kontakt telefoniczny z biurem obsługi interesantów (przy zmniejszonej obsadzie kadrowej biura limit 15 osób oczekujących w kolejce na połączenie jest niewystarczający i następuje powtarzające się rozłączenie).

Protest jest jak najbardziej uzasadniony, niemniej jednak skutki dla toczących się postępowań (i tak już w większości wystarczająco przewlekłych) mogą być dotkliwe. Według Rzeczpospolitej Ministerstwo Sprawiedliwości próbuje ratować sytuację zalecając zatrudnianie na podstawie umów zlecenia dodatkowych pracowników, co ma doraźnie uzupełnić braki kadrowe spowodowane masowymi zwolnieniami lekarskimi pracowników sądownictwa.

Planowany protest w sądach – skutki dla postępowań sądowych (Rzeczpospolita).

Protest w sądach: wokandy spadają, coraz więcej pracowników na L4 (Rzeczpospolita).

Zmiana lokalizacji biura Kancelarii i adresu do doręczeń

Z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpi przeniesienie biura Kancelarii i związana z tym zmiana adresu do doręczeń.
Biuro mieścić się będzie w nowym budynku przy ul. Prądnickiej 48 w Krakowie (naprzeciwko Szpitala Miejskiego im. Gabriela Narutowicza). Aktualnie jesteśmy w trakcie przeprowadzki…
Nowy adres do doręczeń to: ul. Prądnicka 48/63, 31-202 Kraków.
Wszystkie inne dane kontaktowe pozostają bez zmian.