Stawki minimalne opłat za czynności adwokackie

5 listopada 2015 r. w Dzienniku Ustaw ukazały się rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu. Nowe przepisy zastąpią rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461 oraz z 2015 r. poz. 616 i 1079). Stawki minimalne urealniono (200% w stosunku do zdewaluowanych wartości z 2002 r.), zmieniły się też zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

Nowe uregulowania wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie
(Dz. U. 2015-11-05 poz. 1800).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu
(Dz. U. 2015-11-05 poz. 1801).

Komentarz w portalu adwokatura.pl:

Minister Budka podpisał rozporządzenia w sprawie stawek adwokackich