Wymiar sprawiedliwości

Dziś w dziale prawnym Rzeczpospolitej artykuł Bartłomieja Glapińskiego, sędziego Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. Zawiera wiele bardzo trafnych spostrzeżeń odnośnie przyczyn stanu sądownictwa.

„… polskie społeczeństwo oczekuje poważnych zmian w traktowaniu obywateli, sposobie i jakości sprawowania władzy. Tego samego oczekują sędziowie i pozostałe grupy zawodowe zatrudnione w sądach, jak również przedsiębiorcy i zwykli obywatele, którzy z usług wymiaru sprawiedliwości korzystają. Należy mieć nadzieję, że politycy w tym kraju wreszcie zrozumieją, że najwyższy czas skończyć z udawaniem, że w temacie „sądownictwo” coś się robi, ale wsłuchają się w głosy praktyków.”

Źródło: Wymiar sprawiedliwości coraz bardziej niewydolny