Dane z rejestru PESEL w dowolnie wybranym urzędzie gminy

PESEL
PESEL pozwanego i dłużnika uzyskamy w dowolnym Urzędzie Gminy

Dziś (1 lipca 2019 r.) wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ewidencji ludności.

O udostępnienie danych z ogólnokrajowego rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności nie będziemy już jak dotąd wnioskować do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Będzie to można zrobić w dowolnym urzędzie gminy na terenie całego kraju. W założeniu powinno to przyśpieszyć uzyskanie tych danych, co z kolei zapewni sprawny przebieg postępowań sądowych.


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – informacja o nowelizacji

Czym jest numer PESEL