0009-09-09

Hermannsdenkmal 1900

Hermannsdenkmal – pomnik Hermanna der Cherusker (Arminiusa) w Detmold autorstwa Ernsta von Bandel. 1875 r.

Autor nieznany, fotografia kolorowana, ok. 1900 r.

Domena publiczna, via Wikimedia Commons

1905-06-27

Panteleimon, 1906

Pancernik Potiomkin, już pod zmienioną po buncie z 1905 r. nazwą Pantelejmon.

Фотография из коллекции Юрия Чернова. 1906.

Domena publiczna, via Wikimedia Commons