Mały ZUS Plus 2021

Nie jest specjalnym zaskoczeniem, że z nowym rokiem tradycyjnie wzrosną składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne: pełna składka obejmująca dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wynosić będzie 1457,49 zł miesięcznie. Dlatego warto przypomnieć, że po spełnieniu pewnych warunków (najważniejsze z nich to prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych przepisów szczególnych oraz przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekraczający 120.000 zł) można opłacać składki na ubezpieczenie społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od dochodów z działalności gospodarczej w poprzednim roku (Mały ZUS Plus). Można więc rozważyć skorzystanie z tej ulgi w 2021 r. lub jej kontynuację (niższe składki można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej). Zostało jednak już bardzo niewiele czasu na decyzję i dopełnienie formalności w ZUS-ie.

Termin zgłoszenia dla osób nie korzystających wcześniej z Małego ZUS Plus – 1.02.2021

Osoby, które nie korzystały z Małego ZUSu Plus w 2020 r. muszą dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo od 05 92 (konieczne jest złożenie dokumentów ZUS ZWUA i ZUS ZUA, lub ZUS ZZA – ten ostatni podlegający wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu). Termin upływa 1 lutego 2021 r. Ponadto konieczne jest złożenie deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA i ZUS DRA cz. II – w terminie do 10 lutego 2021 (termin dla samozatrudnionych).

Termin złożenia deklaracji rozliczeniowych dla osób kontynuujących Mały ZUS Plus – 10.02.2021

Osoby, które korzystały już w 2020 r. z Małego ZUSu Plus, nie muszą dokonywać zgłoszenia, o którym mowa wyżej. Muszą jednak złożyć deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA i ZUS DRA cz. II – w terminie do 10 lutego 2021 (termin dla samozatrudnionych). W deklaracji tej należy wskazać przychód za rok 2020 (maks. 120.000 zł), oraz dochód za 2020 r. (jednakże bez odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne), a ponadto formę opodatkowania.

Powyższe dokumenty można złożyć osobiście w oddziałach ZUS lub  za pośrednictwem platformy ZUS PUE (aplikacja E-PŁATNIK).


„Mały ZUS plus” opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne od 1 lutego 2021 r. Pytania i odpowiedzi. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Mały ZUS Plus

https://www.zus.pl/, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Mały ZUS Plus