Nowelizacja – próby ugodowe

30 czerwca 2022 r. wejdą w życie przepisy Ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2459). Zgodnie z nowelizacją zawezwanie do próby ugodowej oraz wszczęcie mediacji nie będzie już skutkowało przerwaniem biegu przedawnienia, a tylko jego zawieszeniem na czas trwania postępowania.