Opłaty adwokackieOPŁATY ADWOKACKIE – SPOSÓB USTALENIA

Na wstępie trzeba podkreślić, że szczegółowego rozliczenia kosztów prowadzenia sprawy można dokonać po określeniu wszelkich niezbędnych czynności, a tym samym czasu i wymaganego nakładu pracy adwokata. Niniejsza informacja co do zasad rozliczeń ma więc charakter orientacyjny, pozwalający szacunkowo określić koszty prowadzenia sprawy.

Bliższe oszacowanie kosztów prowadzenia każdej sprawy możliwe jest po zapoznaniu się z dokumentacją i poczynieniu podstawowych ustaleń co do stanu faktycznego i prawnego.

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki (stawka VAT wynosi aktualnie 23%).

UMOWA – OPŁATY ADWOKACKIE I INNE NIEZBĘDNE KOSZTY PROWADZENIA SPRAWY

Każdorazowo wynagrodzenie adwokata jest ustalane umową z Klientem w sposób uwzględniający konieczny w konkretnej sprawie nakład pracy (czas i rodzaj czynności). Oprócz opłat adwokackich należy uwzględnić inne niezbędne koszty prowadzenia sprawy niezależne od adwokata (opłaty sądowe i skarbowe, przejazdy itd.). Jeśli chodzi o opłaty adwokackie podstawą ich ustalenia są przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. 2015-11-05 poz. 1800) z późniejszymi zmianami dokonanymi Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 3 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1668), w którym wskazane są stawki minimalne za prowadzenie poszczególnych spraw.

STAWKI MINIMALNE OPŁAT ADWOKACKICH

W sprawach cywilnych stawki minimalne przedstawiają się następująco w zależności od wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

W sprawach karnych i o wykroczenia stawki minimalne za obronę wynoszą:

1) przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym – 720 zł;
2) przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 360 zł;
3) przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym – 840 zł;
4) przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją – 840 zł;
5) przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją
oraz przed sądem apelacyjnym – 1200 zł;
6) przed Sądem Najwyższym – 1200 zł.

W sprawach karnych i wykroczeniowych w których rozprawa trwa dłużej niż jeden dzień, stawka minimalna ulega podwyższeniu za każdy następny dzień o 20%. Za obronę lub reprezentowanie w tym samym postępowaniu kilku osób pobiera się opłatę od każdej z tych osób.

error: ZAWARTOŚĆ STRONY JEST CHRONIONA PRZED KOPIOWANIEM!