Archiwum kategorii: Polska

Wybory 2023 – liczenie głosów

Liczenie głosów trwa, na razie po podliczeniu danych z ponad połowy obwodów wyniki zarówno partii rządzącej jak i głównej opozycyjnej trochę odjechały od wczorajszych wieczornych exit polls (to zapewne wynik rekordowej frekwencji i niezupełnej szczerości ankietowanych ;-).

Wyniki liczenia na bieżąco można podejrzeć tu (trzeba odświeżyć stronę co kilkanaście minut):

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/sejm/wynik/pl

PS 18.10.2023. Już wszystko wiadomo (link powyższy). Wydaje się, że w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy będą trwały procedury przewidziane w art. 154, a może nawet 155 Konstytucji (trzeba pamiętać, że pierwsze posiedzenie Sejmu Prezydent zwołuje na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyborów – art. 109 ust. 2 Konstytucji).

Art. 154.

1. Prezydent Rzeczypospolitej desygnuje Prezesa Rady Ministrów, który proponuje skład Rady Ministrów. Prezydent Rzeczypospolitej powołuje Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów.

2. Prezes Rady Ministrów, w ciągu 14 dni od dnia powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej, przedstawia Sejmowi program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

3. W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie ust. 1 lub nieudzielenia jej wotum zaufania w trybie ust. 2 Sejm w ciągu 14 dni od upływu terminów określonych w ust. 1 lub ust. 2 wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Prezydent Rzeczypospolitej powołuje tak wybraną Radę Ministrów i odbiera przysięgę od jej członków.

Art. 155.

1. W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie art. 154 ust. 3 Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu 14 dni powołuje Prezesa Rady Ministrów i na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę. Sejm w ciągu 14 dni od dnia powołania Rady Ministrów przez Prezydenta Rzeczypospolitej udziela jej wotum zaufania większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

2. W razie nieudzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania w trybie określonym w ust. 1, Prezydent Rzeczypospolitej skraca kadencję Sejmu i zarządza wybory.

Poza tym z dniem opublikowania wyników wyborów (czyli 18.10.2023) otworzył się 7-dniowy termin do składania protestów wyborczych do Sądu Najwyższego. Przypuszczać należy, że takie protesty wpłyną w związku z wątpliwościami co do nieprawidłowości pojawiających w trakcie wyborów i referendum.

Sąd Najwyższy rozstrzygnie o ważności wyborów mając na uwadze, czy te nieprawidłowości mogły mieć wpływ na wynik wyborów. Nie wystarczy więc wykazanie samych nieprawidłowości przez składających protesty – konieczne jest także wykazanie, że mogły one mieć wpływ na wyniki wyborów.

Orzeczenie to zapadnie w ciągu 90 dni (po rozpoznaniu wszystkich protestów), a więc w styczniu 2024 r.

100 lat od zamachu na prezydenta Narutowicza

Dziś mija 100 lat od zabójstwa pierwszego prezydenta Rzeczpospolitej Gabriela Narutowicza (1865-1922) – zbrodni, która wstrząsnęła opinią publiczną II Rzeczpospolitej, a której we współczesnej Polsce poświęca się zdecydowanie zbyt mało uwagi. Jest to bowiem wstydliwy rozdział naszej historii, niosący jednak pouczającą lekcję przydatną zwłaszcza w dzisiejszych realiach politycznych.

16 grudnia 1922 r. podczas wystawy w warszawskiej „Zachęcie” Eligiusz Niewiadomski dokonał zamachu na życie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Narutowicza, oddając do niego trzy strzały z pistoletu, które spowodowały śmierć na miejscu. Czytaj dalej 100 lat od zamachu na prezydenta Narutowicza

Pokój w Polanowie

Tak jest, renegocjujmy pokój w Polanowie (1634), to są ziemie Rzeczpospolitej Obojga Narodów ;-).