Archiwum kategorii: Postępowanie karne

Pakiet ustaw konopnych w Sejmie

Czytaj dalej Pakiet ustaw konopnych w Sejmie

Interpelacja poselska nr 900

STĘŻENIE THC WE KRWI KIEROWCÓW – PROBLEM ZDEFINIOWANIA USTAWOWYCH PROGÓW DLA WYKROCZENIA I PRZESTĘPSTWA W INTERPELACJI POSELSKIEJ NR 900 Z DATY 16.12.2019

W związku z dużym zainteresowaniem tematem odnotować trzeba fakt zgłoszenia interpelacji poselskiej w sprawie dopuszczalnego poziomu składników konopi medycznych i siewnych (THC) w organizmie prowadzących pojazdy. Czytaj dalej Interpelacja poselska nr 900

Jazda po marihuanie – art. 87 §1 kodeksu wykroczeń

Tekst niniejszy nie propaguje sposobu uniknięcia odpowiedzialności za jazdę po użyciu jakiegokolwiek środka psychoaktywnego. Dotyczy prawa do rzetelnego procesu i zasady adekwatnej reakcji karnej, a nade wszystko prawidłowej wykładni przepisu art. 87 §1 kodeksu wykroczeń. Podkreślam, że co do zasady uważam za konieczne karanie kierowców stwarzających (zwłaszcza z premedytacją) zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Jednocześnie jednak jako jeden z tychże uczestników ruchu muszę zauważyć, że niektórzy kierowcy dopuszczają się na drodze powtarzalnych i niebezpiecznych zachowań, nie dających się wytłumaczyć użyciem jakiegokolwiek środka psychoaktywnego, ani nawet brawurą czy skłonnością do ryzyka – które to zachowania nie są ścigane w ogóle, ewentualnie zauważa się je, gdy już doprowadzą do tragedii. Natomiast ściga się z niezrozumiałą determinacją zachowania określone nieadekwatnie jako jazda po marihuanie, które przy prawidłowej wykładni ustawy nawet formalnie nie spełniają znamion wykroczenia.

Przestrzegam przy okazji przed bezrefleksyjnym powieleniem opisanej procedury, albowiem może się ona zakończyć uniewinnieniem w ściśle określonych uwarunkowaniach faktycznych i proceduralnych (i to nie zawsze).  Czytaj dalej Jazda po marihuanie – art. 87 §1 kodeksu wykroczeń

Prawomocny wyrok w sprawie o zabójstwo Michała Marka

Ogłoszenie wyroku w sprawie zabójstwa Michała MarkaBez litości dla mordercy Michała Marka

Dawid Kuciński 27.11.2017 18:30

Źródło: Bez litości dla mordercy Michała Marka – Aktualności – LoveKraków.pl


Dziś zapadł prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie dotyczącej głośnego w Nowym Targu zabójstwa z 2015 r. Aktem oskarżenia oprócz sprawcy zostały objęte także inne osoby, oskarżone o przestępstwa z art. 239 §1 k.k. (poplecznictwo) i art. 240§1 k.k.  (niezawiadomienie o przestępstwie zabójstwa).

W związku z dość nieprecyzyjnymi relacjami medialnymi (artykuł powołany na wstępie należy do nielicznych rzetelnych przekazów) i komentarzami internetowymi odnośnie podstaw prawomocnego umorzenia postępowania wobec niektórych współoskarżonych – co wzbudziło negatywne społeczne emocje – pozwalam sobie krótko wyjaśnić, że nie doszło do uniewinnienia żadnej z oskarżonych osób.

Sąd Apelacyjny uwzględniając zarzuty apelacji obrońcy współoskarżonej w tym procesie, skazanej przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu jako sąd I instancji za przestępstwo z art. 240 §1 k.k. (niezawiadomienie o zabójstwie) uchylił wobec niej wyrok skazujący i na podstawie art. 17 §1 pkt 4 k.p.k. w zw. z art. 240 §3 k.k. umorzył postępowanie karne.

Uzasadniając powyższe rozstrzygnięcie Sąd odwoławczy uznał za zasadną argumentację obrońcy, że oskarżona zaniechała zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez głównego oskarżonego z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jej samej, a zatem nie podlega karze na zasadzie art. 240 §3 k.k.

Ł.S.