RozliczeniaNa wstępie trzeba podkreślić, że szczegółowego rozliczenia kosztów prowadzenia sprawy można dokonać po określeniu wszelkich niezbędnych czynności, a tym samym czasu i nakładu pracy. Niniejsza informacja co zasad rozliczeń ma charakter orientacyjny, pozwalający szacunkowo określić koszty prowadzenia sprawy.

Każdorazowo wynagrodzenie adwokata jest ustalane umową z Klientem w sposób uwzględniający konieczny w konkretnej sprawie nakład pracy (czas, rodzaj czynności, niezbędne koszty dodatkowe – opłaty sądowe i skarbowe, przejazdy itd.), przy czym podstawą ustalenia wynagrodzenia są przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. 2015-11-05 poz. 1800) z późniejszymi zmianami dokonanymi Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 3 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1668), w którym wskazane są stawki minimalne za prowadzenie poszczególnych spraw.

I tak w sprawach cywilnych stawki minimalne przedstawiają się następująco w zależności od wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

W sprawach karnych stawki minimalne za obronę wynoszą:

1) przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym – 720 zł;
2) przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 360 zł;
3) przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym – 840 zł;
4) przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją – 840 zł;
5) przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją
oraz przed sądem apelacyjnym – 1200 zł;
6) przed Sądem Najwyższym – 1200 zł.

Bliższe oszacowanie kosztów prowadzenia każdej sprawy możliwe jest po zapoznaniu się z dokumentacją i poczynieniu podstawowych ustaleń co do stanu faktycznego i prawnego.

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki (aktualnie 23%).

Adwokatura Polska