Prawomocny wyrok w sprawie o zabójstwo Michała Marka

Ogłoszenie wyroku w sprawie zabójstwa Michała MarkaBez litości dla mordercy Michała Marka

Dawid Kuciński 27.11.2017 18:30

Źródło: Bez litości dla mordercy Michała Marka – Aktualności – LoveKraków.pl


Dziś zapadł prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie dotyczącej głośnego w Nowym Targu zabójstwa z 2015 r. Aktem oskarżenia oprócz sprawcy zostały objęte także inne osoby, oskarżone o przestępstwa z art. 239 §1 k.k. (poplecznictwo) i art. 240§1 k.k.  (niezawiadomienie o przestępstwie zabójstwa).

W związku z dość nieprecyzyjnymi relacjami medialnymi (artykuł powołany na wstępie należy do nielicznych rzetelnych przekazów) i komentarzami internetowymi odnośnie podstaw prawomocnego umorzenia postępowania wobec niektórych współoskarżonych – co wzbudziło negatywne społeczne emocje – pozwalam sobie krótko wyjaśnić, że nie doszło do uniewinnienia żadnej z oskarżonych osób.

Sąd Apelacyjny uwzględniając zarzuty apelacji obrońcy współoskarżonej w tym procesie, skazanej przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu jako sąd I instancji za przestępstwo z art. 240 §1 k.k. (niezawiadomienie o zabójstwie) uchylił wobec niej wyrok skazujący i na podstawie art. 17 §1 pkt 4 k.p.k. w zw. z art. 240 §3 k.k. umorzył postępowanie karne.

Uzasadniając powyższe rozstrzygnięcie Sąd odwoławczy uznał za zasadną argumentację obrońcy, że oskarżona zaniechała zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez głównego oskarżonego z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jej samej, a zatem nie podlega karze na zasadzie art. 240 §3 k.k.

Ł.S.