Zmiana ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

21 sierpnia 2019 r. wchodzą w życie zmiany ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2019 r. poz. 1469).

Aktualnie kluczowy art. 13 ustawy ma następujące brzmienie:

1. W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

2. W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Jak z powyższego wynika, aktualnie 5% opłata stosunkowa będzie pobierana tylko przy wartości przedmiotu sporu przekraczającej 20.000 zł (do tej pory była pobierana generalnie w sprawach o prawa majątkowe bez względu na w.p.s.). Poniżej 20.000 zł obowiązują już opłaty stałe w wysokościach wskazanych w ust. 1.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *