Dzienniki podawcze sądów krakowskich w czasie epidemii

dziennik podawczy
Dzienniki podawcze krakowskich sądów – 27.03.2020
Dziennik podawczy w wydaniu pandemicznym

Prezentowany na zdjęciu „system” przyjmowania dokumentów zainstalowany w krakowskich sądach przy automacie z napojami jest prosty i efektywny – dla adwokata (i każdego, kto musi udokumentować fakt złożenia pisma procesowego oraz jego datę) ma tylko jedną zasadniczą wadę: brak jakiejkolwiek możliwości uzyskania potwierdzenia złożenia pisma procesowego…

Dalsze ograniczenie wokand sądowych do końca kwietnia 2020 r.

Zarządzeniami Prezesów krakowskich sądów odwołane zostały termin rozpraw wyznaczonych do dnia 30 kwietnia 2020 r. włącznie. Zarządzenia nie dotyczą spraw zaliczonych do kategorii pilnych.

Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 16 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19 marca 2020 r.

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy z dnia 19 marca 2020 r.

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia z dnia 20 marca 2020 r.

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza z dnia 19 marca 2020 r.

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty z dnia 19 marca 2020 r.

Ponadto nadal obowiązują daleko idące ograniczenia w korzystaniu przez strony i innych uczestników postępowania z działalności sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

City Of Silence

Warszawa w czasie pandemii

Dramatyzm ujęć niewątpliwie podrasowano właściwym doborem dnia i godziny (niedziela około godz. 9.00 – w normalnych warunkach też jest pusto), ale i tak robi wrażenie.

Źródło: YouTube