Dalsze ograniczenie wokand sądowych do końca kwietnia 2020 r.

Zarządzeniami Prezesów krakowskich sądów odwołane zostały termin rozpraw wyznaczonych do dnia 30 kwietnia 2020 r. włącznie. Zarządzenia nie dotyczą spraw zaliczonych do kategorii pilnych.

Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 16 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19 marca 2020 r.

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy z dnia 19 marca 2020 r.

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia z dnia 20 marca 2020 r.

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza z dnia 19 marca 2020 r.

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty z dnia 19 marca 2020 r.

Ponadto nadal obowiązują daleko idące ograniczenia w korzystaniu przez strony i innych uczestników postępowania z działalności sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

City Of Silence

Warszawa w czasie pandemii

Dramatyzm ujęć niewątpliwie podrasowano właściwym doborem dnia i godziny (niedziela około godz. 9.00 – w normalnych warunkach też jest pusto), ale i tak robi wrażenie.

Źródło: YouTube