Tego dnia w 1924 rokuW nocy z 3 na 4 sierpnia 1924 r. grupa kilkudziesięciu dywersantów sowieckich dokonała napadu na Stołpce, nadgraniczne miasteczko w ówczesnym województwie nowogródzkim II Rzeczpospolitej. Napastnicy zabili 7 policjantów i urzędnika starostwa, zdewastowali komendę Policji, urzędy państwowe i dworzec kolejowy, uwolnili osadzonych w miejscowym więzieniu, wreszcie dokonali rabunku sklepów i magazynów po czym zbiegli na terytorium ZSRR. Kilkunastu napastników ujęto, przeprowadzone śledztwo wykazało w sposób oczywisty, że terrorystyczny rajd na miejscowość położoną 20 km od granicy został zorganizowany przez służby sowieckie. Zdarzenia te miały miejsce po upływie trzech lat od zakończenia wojny polsko-bolszewickiej (1919-1921) i podpisania traktatu pokojowego z Rosją sowiecką. Incydent – jeden z wielu – stał się bezpośrednią przyczyną utworzenia przez stronę polską Korpusu Ochrony Pogranicza i przejęcia przez niego od Policji Państwowej zadań w zakresie ochrony wschodniej granicy państwa.

INNE ROCZNICE WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH W NAJBLIŻSZYCH DNIACH:

23 lutego 1836 r. rozpoczęło się oblężenie Alamo (fortu w starej misji w San Antonio de Béxar) przez oddziały meksykańskie pod dowództwem generała Antonio Lópeza de Santa Anna, najbardziej znany współcześnie epizod wojny o niepodległość Teksasu (1835-1836). Więcej…

24 lutego 1953 r. wykonano karę śmierci na generale Auguście Emilu Fieldorfie ps. „Nil” (1895-1953), żołnierzu I Brygady Legionów, uczestniku wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. i kampanii wrześniowej 1939 r. , a w czasie okupacji dowódcy Kedywu Armii Krajowej oraz zastępcy Komendanta Głównego Armii Krajowej. Więcej…

25 lutego 1831 r. rozegrała się bitwa o Olszynkę Grochowską, uznawana za najbardziej krwawą bitwę powstania listopadowego. Więcej…

26 lutego 1815 r. Napoleon Bonaparte powraca z Elby. Rozpoczyna się "100 dni" Napoleona (a właściwie 112), trwające do ostatecznej klęski pod Waterloo (18.06.1815).

27 lutego 1934 r. w Berlinie w czasie wystawnego przyjęcia Gestapo aresztowało rotmistrza Jerzego Sosnowskiego (1896-1939?), oficera polskiego wywiadu znanego w Niemczech jako Georg von Nalecz-Sosnowski. Wraz  z Jerzym Sosnowskim w jego mieszkaniu aresztowani zostali wszyscy uczestnicy imprezy w liczbie kilkudziesięciu osób. Elita towarzyska Berlina w wieczorowych strojach wprost z przyjęcia została przewieziona dwoma ciężarówkami do głównej siedziby Gestapo przy Prinz-Albrecht-Straße 8, gdzie wszystkich poddano rewizji osobistej, przesłuchaniom, a następnie osadzono w celach.

28 lutego 1997 r. w Los Angeles miała miejsce strzelanina w North Hollywood, uznana za najdłuższą strzelaninę w historii amerykańskiej policji. Więcej…

WIĘCEJ WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH W CIĄGU ROKU...