Tego dnia w 1942 roku10 grudnia 1942 r. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie przesłał pierwszy oficjalny raport o holokauście (tzw. notę Raczyńskiego) do ministrów spraw zagranicznych 26 państw sygnatariuszy Deklaracji Narodów Zjednoczonych.

Edward Raczynski

Edward Raczyński (1891-1993)
Domena publiczna,
via Wikimedia Commons

Notę dyplomatyczną sporządził ówczesny Minister Spraw Zagranicznych rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Edward Raczyński na podstawie dokumentów przywiezionych z okupowanej Polski przez kuriera Jana Karskiego.

„Most recent reports present a horrifying picture of the position to which the Jews in Poland have been reduced. The new methods of mass slaughter applied during the last few months confirm the fact that the German authorities aim with systematic deliberation at the total extermination of the Jewish population of Poland and of the many thousands of Jews whom the German authorities have departed to Poland from Western and Central European countries and from the German Reich itself.

The Polish Government consider it their duty to bring to the knowledge of the Governments of all civilised countries the following fully authenticated information received from Poland during recent weeks, which indicates all too plainly the new methods of extermination adopted by the German authorities.”

Z noty Raczyńskiego, tekst opublikowany w broszurze MSZ z grudnia 1942 r.

Reakcją rządów państw sprzymierzonych było ogłoszenie w dniu 17 grudnia 1942 r. specjalnej deklaracji, w której m.in. zapowiedziano ukaranie winnych – co jednak nie miało znaczącego wpływu na realizację „Ostatecznego rozwiązania” przez Niemców.

AKTUALIZACJA 10.12.2021 © ŁUKASZ SOBANIAK


A note from the Polish Minister of Foreign Affairs Edward Raczynski to the governments of the United Nations concerning the German atrocities against the Jewish people in occupied Poland. December 10, 1942, London. Project InPosterum | Preserving the Past for the Future.

Jan Karski i jego czasy. Serwis Muzeum Historii Polski.

INNE ROCZNICE WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH W NAJBLIŻSZYCH DNIACH:

29 stycznia 1856 r. po zakończeniu wojny krymskiej ustanowiono Krzyż Wiktorii, najwyższe odznaczenie wojenne Imperium brytyjskiego. Nadawane jest wojskowym Wielkiej Brytanii i Wspólnoty Brytyjskiej lub osobom cywilnym pozostającym pod władzą wojskową za „przykładną odwagę, szczególny akt poświęcenia lub wyjątkowe oddanie obowiązkom w obliczu nieprzyjaciela”.

30 stycznia 1649 r. w Londynie został ścięty król Anglii Karol I Stuart (1600-1649), uznany w procesie przed Kadłubowym Parlamentem za „zdrajcę, tyrana, mordercę i wroga wszystkich uczciwych ludzi”. Więcej…

31 stycznia 1923 r. na stokach Cytadeli Warszawskiej został rozstrzelany Eligiusz Niewiadomski, zabójca pierwszego prezydenta Rzeczpospolitej Gabriela Narutowicza. Więcej…

1 lutego 1944 r. w Alejach Ujazdowskich w Warszawie członkowie oddziału specjalnego Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej „Pegaz” dokonali skutecznego zamachu na dowódcę SS i Policji SS-Brigadeführera Franza Kutscherę, odpowiedzialnego za wzmożenie okupacyjnego terroru w dystrykcie warszawskim Generalnego Gubernatorstwa na przełomie lat 1943-1944.

2 lutego 1965 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie ogłosił wyrok w tzw. aferze mięsnej - orzeczono jedną karę śmierci (wykonaną 19 marca 1965 r.), cztery kary dożywotniego pozbawienia wolności oraz kary od 9 do 12 lat pozbawienia wolności. Więcej…

4 lutego 1861 r. w Montgomery (Alabama) przedstawiciele sześciu południowych stanów USA które dokonały secesji z Unii proklamowali powołanie Skonfederowanych Stanów Ameryki (Confederate States of America - CSA). Więcej…

WIĘCEJ WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH W CIĄGU ROKU...