Tego dnia w 1943 roku16 maja 1943 r. brytyjskie lotnictwo rozpoczęło realizację operacji Chastise. Celem RAFu było zniszczenie zapór wodnych na rzekach w Zagłębiu Ruhry, co miało doprowadzić do wyłączenia z eksploatacji znaczącej części niemieckiej infrastruktury przemysłowej.

W rezultacie przeprowadzonego w nocy z 16 na 17 maja 1943 r. ataku 19 bombowców typu Lancaster uzbrojonych w tzw. „skaczące bomby” nastąpiło przerwanie dwóch z trzech atakowanych tam (na rzekach Eder i Möhne), wskutek czego doszło do zniszczenia dwóch elektrowni wodnych,  zalania kilku kopalń, wielu fabryk i domów mieszkalnych, a przede wszystkim dewastacji dużych terenów rolniczych położonych poniżej zniszczonych zapór wodnych i związanego z tym spadku produkcji żywności.

Upkeep in Lancaster

Skacząca bomba „Upkeep” użyta do zniszczenia zapór wodnych w ramach operacji Chastise. Maj 1943 r.

Autor nieznany. Royal Air Force. 1943.

Domena publiczna, via Wikimedia Commons

Jakkolwiek zniszczenia nie były tak katastrofalne dla przemysłu III Rzeszy jak zakładali brytyjscy planiści, stanowiły poważny cios w morale przeciwnika. Niestety ubocznym skutkiem operacji była śmierć co najmniej 1650 osób cywilnych, w tym około tysiąca jeńców i robotników przymusowych.

Mohne Dam Breached

Efekt użycia „skaczących bomb” w ramach brytyjskiej operacji „Chastise” – zniszczona tama Möhne. 17 maja 1943 r.

F/O Jerry Fray. Royal Air Force. 1943.

Domena publiczna, via Wikimedia Commons

Zapewne w wyniku tych doświadczeń w 1977 r. I Protokół Dodatkowy do  Konwencji Genewskiej zaliczył zapory wodne (na równi z elektrowniami atomowymi) do obiektów, których atakowanie jest zabronione – aczkolwiek zakaz ten nie ma charakteru bezwzględnego. Dopuszczalny jest bowiem taki sposób ataku, który nie spowoduje uwolnienia niebezpiecznych mocy („dangerous forces” – art. 56 protokołu) skutkujących zagrożeniem dla ludności cywilnej. Legalne jest zatem działanie z zamiarem zajęcia obiektu, ale nie jego zniszczenia – co w praktyce działań wojennych i tak może doprowadzić do nieprzewidywalnych skutków.

17.05.2022 © ŁUKASZ SOBANIAK

INNE ROCZNICE WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH W NAJBLIŻSZYM TYGODNIU

4 grudnia 1793 r. w Paryżu dekretem 14 Frimaire'a zarządzono wydawanie „Bulletin des lois de la République Française”, pierwszego na świecie dziennika urzędowego służącego publikacji aktów prawnych.

5 grudnia 1933 r. doszło do ratyfikacji 21. poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych uchylającej  18. poprawkę o wprowadzeniu prohibicji - co faktycznie oznaczało zniesienie prohibicji w USA. Więcej…

6 grudnia 1956 r. mecz piłki wodnej Węgry-ZSRR rozegrany w trakcie igrzysk olimpijskich w Melbourne (niedługo po stłumieniu przez ZSRR powstania węgierskiego) kończy się krwawą bójką zawodników - sprowokowany zawodnik ZSRR uderzył Węgra. Więcej…

7 grudnia 1941 r. japoński zespół uderzeniowy (6 lotniskowców i 380 samolotów) dowodzony przez admirała Isoroku Yamamoto zaatakował amerykańską bazę lotniczą i morską w Pearl Harbour na Hawajach. Więcej…

8 grudnia 1902 r. w Parochońsku na Polesiu urodziła się Zofia Chomętowska (1902-1991), jedna z najważniejszych autorek polskiej fotografii dwudziestolecia międzywojennego. Więcej…

9 grudnia 1952 r. w Londynie zmiana pogody doprowadziła do ustąpienia Wielkiego Smogu, utrzymującego się od 5 grudnia. W ciągu tych kilku dni mgła zawierająca zanieczyszczenia atmosferyczne powstałe głównie w wyniku spalania węgla doprowadziła do śmierci co najmniej 4 tysięcy mieszkańców Londynu.

10 grudnia 1942 r. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie przesłał pierwszy oficjalny raport o holokauście (tzw. notę Raczyńskiego) do ministrów spraw zagranicznych 26 państw sygnatariuszy Deklaracji Narodów Zjednoczonych. Więcej…

WIĘCEJ WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH W CIĄGU ROKU...