Tego dnia w 1943 roku16 maja 1943 r. brytyjskie lotnictwo rozpoczęło realizację operacji Chastise. Celem RAFu było zniszczenie zapór wodnych na rzekach w Zagłębiu Ruhry, co miało doprowadzić do wyłączenia z eksploatacji znaczącej części niemieckiej infrastruktury przemysłowej.

W rezultacie przeprowadzonego w nocy z 16 na 17 maja 1943 r. ataku 19 bombowców typu Lancaster uzbrojonych w tzw. „skaczące bomby” nastąpiło przerwanie dwóch z trzech atakowanych tam (na rzekach Eder i Möhne), wskutek czego doszło do zniszczenia dwóch elektrowni wodnych,  zalania kilku kopalń, wielu fabryk i domów mieszkalnych, a przede wszystkim dewastacji dużych terenów rolniczych położonych poniżej zniszczonych zapór wodnych i związanego z tym spadku produkcji żywności.

Upkeep in Lancaster

Skacząca bomba „Upkeep” użyta do zniszczenia zapór wodnych w ramach operacji Chastise. Maj 1943 r.

Autor nieznany. Royal Air Force. 1943.

Domena publiczna, via Wikimedia Commons

Jakkolwiek zniszczenia nie były tak katastrofalne dla przemysłu III Rzeszy jak zakładali brytyjscy planiści, stanowiły poważny cios w morale przeciwnika. Niestety ubocznym skutkiem operacji była śmierć co najmniej 1650 osób cywilnych, w tym około tysiąca jeńców i robotników przymusowych.

Mohne Dam Breached

Efekt użycia „skaczących bomb” w ramach brytyjskiej operacji „Chastise” – zniszczona tama Möhne. 17 maja 1943 r.

F/O Jerry Fray. Royal Air Force. 1943.

Domena publiczna, via Wikimedia Commons

Zapewne w wyniku tych doświadczeń w 1977 r. I Protokół Dodatkowy do  Konwencji Genewskiej zaliczył zapory wodne (na równi z elektrowniami atomowymi) do obiektów, których atakowanie jest zabronione – aczkolwiek zakaz ten nie ma charakteru bezwzględnego. Dopuszczalny jest bowiem taki sposób ataku, który nie spowoduje uwolnienia niebezpiecznych mocy („dangerous forces” – art. 56 protokołu) skutkujących zagrożeniem dla ludności cywilnej. Legalne jest zatem działanie z zamiarem zajęcia obiektu, ale nie jego zniszczenia – co w praktyce działań wojennych i tak może doprowadzić do nieprzewidywalnych skutków.

17.05.2022 © ŁUKASZ SOBANIAK

INNE ROCZNICE WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH W NAJBLIŻSZYM TYGODNIU

4 lipca 1943 r. w Gibraltarze doszło do katastrofy lotniczej, w której zginął generał Władysław Sikorski (1881-1943), Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych oraz kilkanaście towarzyszących mu osób. Więcej…

5 lipca 1943 r. na froncie wschodnim rozpoczęła się niemiecka ofensywa na łuku kurskim (operacja Zitadelle). Była to ostatnia niemiecka strategiczna operacja ofensywna na froncie wschodnim. Mimo taktycznego zwycięstwa Niemcy utracili inicjatywę strategiczną na rzecz Armii Czerwonej  już do końca wojny.

6 lipca 1934 r. rozpoczął działalność obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej (aktualnie Białoruś), zorganizowany przez władze II Rzeczypospolitej pod oficjalną nazwą Miejsce Odosobnienia w Berezie Kartuskiej. Więcej…

7 lipca 1572 r. w Knyszynie bezpotomnie zmarł król Polski i wielki książę litewski Zygmunt II August. Tym samym wygasła męska linia polskiej gałęzi dynastii Jagiellonów.

7 lipca 1865 r. w Waszyngtonie wykonano kary śmierci wobec czterech osób zamieszanych w zabójstwo prezydenta USA Abrahama Lincolna. Więcej…

8 lipca 1853 r. komodor Matthew Perry dowodzący czterema okrętami US Navy wpłynął do Zatoki Tokijskiej i zażądał pod groźbą użycia dział, aby Japonia otworzyła się na handel z Zachodem. Po tej "kurtuazyjnej" wizycie w następnym roku zawarto traktat w Kanagawie, co zakończyło ponad dwustuletni okres izolacji Japonii (Sakoku).

9 lipca 1762 r r. Zofia von Anhalt-Zerbst (1729-1796), żona cara Piotra III (1728-1762) jako Katarzyna II objęła władzę w Rosji. Po przejęciu władzy przez małżonkę dotychczasowy władca Piotr III został osadzony w areszcie domowym w pałacu w Ropszy pod Petersburgiem, gdzie już 17 lipca 1762 r. zmarł - jak głosił oficjalny komunikat z powodu "ataku kolki hemoroidalnej"...

10 lipca 1940 r. rozpoczęła się bitwa o Anglię, która według niemieckich założeń miała zapewnić Luftwaffe panowanie w powietrzu nad kanałem La Manche przed planowaną inwazją na Wyspy Brytyjskie (operacją „Seelöwe”). Więcej…

WIĘCEJ WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH W CIĄGU ROKU...