Tego dnia w 1862 roku22 lutego 1862 r. w Richmond w stanie Wirginia zaprzysiężono pierwszego i jedynego prezydenta Skonfederowanych Stanów Ameryki (CSA) – Jeffersona Davisa (1808-1889).

Zaprzysiężenie poprzedziło ponad roczne sprawowanie przez Davisa urzędu jako tymczasowy prezydent CSA (provisional Confederate President), jego inauguracja w tym charakterze miała miejsce już 18 lutego 1861 r. w Montgomery w Alabamie – pierwszej tymczasowej stolicy Konfederacji.

1861 Davis Inaugural

Objęcie urzędu tymczasowego prezydenta CSA przez Jeffersona Davisa. Alabama State Capitol w Montgomery. 18 luty 1861 r.

Archibald Crossland McIntyre

Domena publiczna, via Wikimedia Commons

President-Jefferson-Davis

Jefferson Davis, przed 1861 r.
Mathew B. Brady
Domena publiczna, via Wikimedia Commons

„Anty-Lincoln” rządził do połowy kadencji, czyli do momentu upadku CSA w wyniku przegranej wojny secesyjnej.

W 1865 r. postępy wojsk Unii zagroziły zajęciem Richmond i prezydent Davis z rządem opuścił stolicę CSA. Wkrótce ujęto go w Georgii i oskarżono o współudział w zabójstwie Abrahama Lincolna, a następnie osadzono Forcie Monroe w Wirginii, gdzie pod zarzutem zdrady stanu spędził w areszcie dwa lata w ciężkich warunkach.

Ostatecznie w 1867 r. został zwolniony z aresztu za solidarnym poręczeniem obywateli południowych i północnych stanów (kaucja wyniosła 100.000 $), zaś w 1869 r. odstąpiono od oskarżenia.

Planowany proces o zdradę przeciwko Davisowi nie doszedł do skutku, choć w 1866 r. Izba Reprezentantów USA głosowała za jego przeprowadzeniem stosunkiem głosów 105 do 19. Zrezygnowano z niego z wielu przyczyn, m. in. z powodu obaw, że utrudni reintegrację kraju po wojnie secesyjnej.

Co warte podkreślenia obawiano się również rozstrzygnięcia sądowego stwierdzającego, że secesja stanów południowych nie była sprzeczna z konstytucją USA. W końcu jednak Sąd Najwyższy USA orzekł o niekonstytucyjności secesji w sprawie Texas v. White (1869), choć orzeczenie zapadło na zupełnie innym gruncie – sprawa dotyczyła bowiem sprzedaży obligacji federalnych przez konfederacką legislaturę Teksasu, którą to operację uznano za nielegalną i bezskuteczną.

W ostatnich latach życia Jefferson Davis przyczynił się do pojednania Południa i Północy, pozostając jednocześnie dumnym uosobieniem Konfederacji. Zmarł w 1889 r. w Nowym Orleanie.

17 października 1978 r. rezolucją (joint resolution) Senatu USA przywrócono Jeffersonowi Davisowi prawa obywatelskie. Prezydent Jimmy Carter aprobując decyzję Senatu określił ją jako „zakończenie długiego procesu pojednania” po tragedii wojny secesyjnej, przywołując przy tym długoletnią służbę Davisa dla Stanów Zjednoczonych w charakterze żołnierza, członka legislatury i Sekretarza Wojny.

Współcześni aktywiści – burzyciele pomników w USA nie doceniają jednak znaczenia tego aktu (o ile w ogóle zdają sobie sprawę z jego istnienia), bezrefleksyjnie dążąc do usunięcia wszelkich pomników Jeffersona Davisa z przestrzeni publicznej. Bo właścicielem niewolników był…

AKTUALIZACJA 22.02.2022 © ŁUKASZ SOBANIAK


Jimmy Carter, Restoration of Citizenship Rights to Jefferson F. Davis Statement on Signing S. J. Res. 16 into Law. Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project.

INNE ROCZNICE WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH W NAJBLIŻSZYCH DNIACH:

12 grudnia 1942 r. oddziały Wehrmachtu dowodzone przez feldmarszałka Ericha von Mansteina rozpoczęły operację "Wintergewitter", która miała na celu przerwanie okrążenia niemieckiej 6 Armii generała Friedricha Paulusa, broniącej się w Stalingradzie.

13 grudnia 1981 r. Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wprowadza stan wojenny na terenie kraju. Więcej…

14 grudnia 1957 r. zakończono odbudowę Bramy Brandenburskiej, mocno uszkodzonej w czasie walk o Berlin. Odbudowy dokonano wspólnym wysiłkiem powojennego podzielonego Berlina. Rekonstruktorzy z Berlina Wschodniego wnieśli jednak swoje poprawki w duchu nowych czasów: kwadrygę Wiktorii pozbawiono orła i Żelaznego Krzyża. Oryginalny wygląd kwadrygi przywrócono dopiero po 1990 r.

15 grudnia 1961 r. w Jerozolimie orzeczono karę śmierci w procesie SS-Obersturmbannführera Adolfa Eichmanna, uczestnika konferencji w Wannsee, a następnie sprawnego logistyka operacji Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy składających się na Endlösung. Więcej…

16 grudnia 1922 r. podczas wystawy w warszawskiej "Zachęcie" Eligiusz Niewiadomski dokonał zamachu na życie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Narutowicza, oddając do niego trzy strzały z pistoletu, które spowodowały śmierć na miejscu. Więcej…

17 grudnia 1883 r. Sąd Najwyższy USA orzekł w sprawie Ex parte Crow Dog (109 U.S. 556). W świetle tego orzeczenia sądy federalne nie obejmowały swoją jurysdykcją spraw o morderstwo, jeśli doszło do niego na terenie rezerwatu, sprawca  i ofiara byli Indianami, a przestępstwo zostało osądzone przez sąd plemienny. W reakcji na to rozstrzygnięcie Kongres USA uchwalił Major Crimes Act (1885), poddający poważniejsze przestępstwa pod jurysdykcję federalną, niezależnie od okoliczności rozważanych w sprawie Ex parte Crow Dog.

17 grudnia 1944 r. w Malmedy (Belgia) w trakcie niemieckiej kontrofensywy w Ardenach, żołnierze Waffen-SS („Kampfgruppe Peiper”) w niewyjaśnionych do końca okolicznościach dokonali masakry amerykańskich jeńców wojennych i osób cywilnych (łącznie 86 osób). Więcej…

18 grudnia 1865 r. weszła w życie 13. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych dotycząca zniesienia niewolnictwa i robót przymusowych. Więcej…

WIĘCEJ WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH W CIĄGU ROKU...