Tego dnia w 2008 roku25 listopada 2008 r. w Krakowie dokonano ekshumacji zwłok generała Władysława Sikorskiego (1881-1943) – celem przeprowadzenia ich badań i oględzin w Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w ramach rozpoczętego w 2008 r. śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej. Raport z przeprowadzonej sekcji (2009) wykluczył hipotezy o pozbawieniu życia generała już przed katastrofą w Gibraltarze. Stwierdzono, że śmierć Władysława Sikorskiego nastąpiła wskutek obrażeń wielonarządowych, typowych dla ofiar wypadków komunikacyjnych.

Podkreślić trzeba, że badanie genetyczne zwłok potwierdziło pokrewieństwo z żyjącą krewną generała w linii matczynej (99,92 %). Mając na uwadze wciąż żywe teorie spiskowe odnośnie wydarzeń z 4 lipca 1943 r. warto przytoczyć dosłownie najistotniejsze fragmenty prezentacji wyników sądowo-lekarskich oględzin oraz sekcji zwłok.

Przeprowadzone badania pośmiertne wykazały obecność następujących obrażeń:
– ranę powłok lewej strony twarzy,
– w obrębie czaszki – ograniczone złamania stropu i ścian lewego oczodołu oraz włamanie fragmentu kostnego stanowiącego dolną ścianę zatoki czołowej, z utkwieniem w nim fragmentu drewna,
– złamanie barkowego końca prawego obojczyka,
– złamania sześciu prawych żeber, w tym jednego dwukrotnie,
– złamania dziesięciu lewych żeber, w tym trzech dwukrotnie i jednego trzykrotnie,
– złamanie trzonu prawej kości łokciowej z powstaniem odłamu pośredniego o charakterze klinowatym,
– złamanie spiralne trzonu prawej kości udowej, z powstaniem odłamów pośrednich,
– złamanie prawej kości piętowej w obrębie podpórki kości skokowej,
– złamanie wyrostków poprzecznych kręgów lędźwiowych po stronie prawej
– złamanie dystalnej części prawej kości strzałkowej.

Obecność licznych złamań kości, o takim charakterze i lokalizacji jak omówione powyżej, pozwala na przyjęcie, że zgon Władysława Sikorskiego nastąpił w wyniku obrażeń doznanych wskutek urazu wielonarządowego o znacznej energii, a nic nie sprzeciwia się, że nastąpiło to w przebiegu katastrofy lotniczej.
Zgon wskutek obrażeń wielonarządowych następuje zazwyczaj szybko. W niniejszym przypadku, wobec faktu, że samolot zanurzył się w wodzie, w mechanizmie śmierci spodziewać się można współistnienia utonięcia.

Wobec powyższego wniosku, że śmierć Władysława Sikorskiego nastąpiła wskutek obrażeń wielonarządowych, a zatem najwcześniej w chwili uderzenia samolotu w wodę, rozważanie innych sposobów wcześniejszego pozbawienia życia uważamy za bezprzedmiotowe. Niezależnie od tego wyniki sekcji zwłok pozwalają odrzucić inne możliwości śmierci, takie jak:
– uduszenie gwałtowne w wyniku zadławienia (czyli ucisku ręką obcą na rejon szyi) lub zadzierzgnięcia (czyli uduszenia pętlą),
– wskutek obrażeń postrzałowych, czy też innych ran, np. kłutych, ciętych lub rąbanych.

W badanych narządach nie stwierdzono obecności związków organicznych lub nieorganicznych, których rodzaj i stężenie uprawniałyby do traktowania ich jako trucizny.

W wątrobie i włosach stwierdzono nikotynę, której stężenie oszacowano jako niskie, nie przekraczające poziomów spotykanych u palaczy tytoniu, a więc nie mające znaczenia toksykologicznego.

AKTUALIZACJA 25.11.2023  © ŁUKASZ SOBANIAK


Raport z sądowo-lekarskiej sekcji ekshumowanych zwłok generała Władysława Sikorskiego. Krzysztof Woźniak, Adam Gross, Tomasz Konopka, Jerzy Pohl, Małgorzata Kłys. ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2009, LIX, 15-21.

Wyniki Badań Zwłok Generała Władysława Sikorskiego. Instytut Ekspertyz Sądowych, Katedra Medycyny Sądowej UJ CM, Zakład Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego., 22.05.2009.

Ekshumacja gen. Władysława Sikorskiego. Gazeta Prawna. 25.11.2008.

INNE ROCZNICE WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH W NAJBLIŻSZYCH DNIACH:

21 maja 1924 r. w Chicago został porwany i zamordowany 14-letni Bobby Franks. Mordercami okazali się studenci Nathan Leopold i Richard Loeb, działający z zamiarem popełnienia zbrodni doskonałej. Więcej…

22 maja 1939 r. w Berlinie Włochy i III Rzesza zawarły Pakt stalowy - układ polityczny i wojskowy wymierzony przeciw państwom zachodnim. Więcej…

23 maja 1934 r. na leśnej drodze w Bienville Parish w Luizjanie zginęli Bonnie Parker i Clyde Barrow, zastrzeleni w zasadzce przez egzekutorów prawa z Teksasu i Luizjany. Zdarzenie to poprzedził wielomiesięczny pościg za słynną parą w związku z ich napadami rabunkowymi,  morderstwami i porwaniami. Więcej…

24 maja 1626 r. Dyrektor Generalny Nowych Niderlandów Peter Minuit (1589-1638) kupił od Delawarów (Algonkinów) wyspę Manhattan. Więcej…

25 maja 1913 r. w Wiedniu popełnił samobójstwo pułkownik Alfred Redl (1864-1913), oficer austro-węgierskiego kontrwywiadu, zdemaskowany jako agent rosyjski o pseudonimie Opernball-13. Więcej…

26 maja 1868 r. w Londynie odbyła się ostatnia publiczna egzekucja w Wielkiej Brytanii. Więcej…

26 maja 1927 r. w Highland Park w Michigan zjechał z linii montażowej ostatni Ford Model T. Produkcja zakończyła się po dziewiętnastu latach i wyprodukowaniu ponad 15 milionów pojazdów różnych wersji.

27 maja 1692 r. królewski gubernator prowincji Massachusetts Bay Sir William Phips (1651-1695) powołał sąd przysięgłych (Court of Oyer and Terminer) do osądzenia sprawy czarownic z Salem. Więcej…

WIĘCEJ WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH W CIĄGU ROKU...